เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2565
  • รับชม : 141 ครั้ง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เริ่มจากถนน ซอย 6 ไปทางป่าช้าบ้านหมูเปิ้ง หมู่ที่ 9 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน จำนวน 2 ช่วง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. 053-003442 ต่อ 129 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ