เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (คสล.)

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2565
  • รับชม : 149 ครั้ง

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน แจ้งประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (คสล.) เริ่มจากถนนข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ หมู่ที่ 12 ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังฯ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. 053-003442 ต่อ 129 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ