สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 87 รายการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 214 ครั้ง

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน 87 รายการ ซึ่งจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามโทร. 053-217259 ต่อ 10022

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ