ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน สวท.พะเยา ปฏิบัติราชการ ณ สวท. ดูเพิ่มเติม
3 การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2563/64 ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้า ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแห ดูเพิ่มเติม
7 ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 กำหนดราคาตลาดอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 13 ดูเพิ่มเติม
2 ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงาน "ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน"ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 142 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ประมูลด้วยวาจ ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประกาศขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 142 รายการ โดยวิธีทอดตลาด ประมูลด้วยวาจ ดูเพิ่มเติม
5 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!