ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ แจ้งการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเดือนกรกฎาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 321 ครั้ง

เนื่องด้วยในพื้นที่ของภูมิภาคต่างๆ ยังคงประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง รวมทั้งปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ยังคงมีปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์ รวมถึงพื้นที่การเกษตรยังคงขาดแคลนน้ำกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้อนุมัติหลักการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเดือน กรกฎาคม 2563 ให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจัดตั้งหน่อยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ และคงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ดังนี้

            1. คงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ณ ท่าอากาศยานตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งจังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่าง เขื่อนแม่มอก รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ โดยใช้เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 ลำ หมายเลขเกษตร 1551 และ 1552 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

            2. ปรับฐานเติมสารฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำพูน และลำปาง และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล เขื่อนกิ่วคอหมา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนกิ่วลม รวมถึงสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ โดยใช้เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 ลำ หมายเลขเกษตร 1534 และ 1535 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เขมทัต โภคสุวรรณกุล
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ