จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชทานตามพระราชดำริในพื้นที่ พร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือ 34 หมู่บ้านยามชายแดน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 534 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชทานตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนของหน่วยราชการต่างๆ อาทิ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโครงการก่อสร้างในศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นอกจากนั้นแล้วที่ประชุมได้มีการเตรียมการต้อนรับคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเดินทางมาตรวจราชการโครงการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2563 ของ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานที่ปรึกษาโครงการและหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม

รวมทั้งที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินโครงการความก้าวหน้าการจัดทำการสำรวจการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านยามชายแดน 34 หมู่บ้านในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลปางมะผ้า ตำบลถ้ำลอด ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า และตำบลเวียงเหนือ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย ที่ยังคงมีปัญหาบางพื้นที่ในการก่อสร้างถนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนการติดตามการพัฒนาด้านแหล่งน้ำในพื้นที่หมู่บ้านยามชายแดนและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านยามชายแดน 34 หมู่บ้านอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ