พม.แม่ฮ่องสอนจัดประกวดภาพถ่าย "สัมพันธภาพครอบครัว สู่ครอบครัวสุขสันต์"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 332 ครั้ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประกวดภาพถ่าย " สัมพันธภาพครอบครัว สู่ครอบครัวสุขสันต์ "

นางสาวสิทธิอาพร เชยนาด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประกวดภาพถ่าย " สัมพันธภาพครอบครัว สู่ครอบครัวสุขสันต์ " โดยกำหนดกติกาและเงื่อนไขในการประกวดในหัวข้อ สัมพันธ์ภาพครอบครัว สู่ครอบครัวสุขสันต์ ประกอบด้วยการประกวด 2 ช่วงวัย วัยแรกเกิด - 5 ปี และ วัย 6 ปี – 12 ปี ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทยและภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องประกอบด้วย ภาพที่แสดงถึงความรักความสุขความอบอุ่น เมื่อสมาชิกในครอบครัวได้พบกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันบุคคลที่อยู่ในภาพจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลในครอบครัวอย่างน้อย 2 รุ่น และต้องตั้งชื่อภาพพร้อมทั้งแจ้งความสัมพันธ์ของบุคคลในภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ ที่ส่งเข้าประกวดห้ามใช้การตัดต่อหรือตกแต่งภาพเหนือธรรมชาตินั้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด หรือ เจ้าของภาพต้องเป็นบุคคลเดียวกันและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถส่งได้จำนวน 1 ภาพต่อ 1 ครอบครัว

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดการประกวดภาพถ่าย ในครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่ถูกต้องตามกติกาหรือเงื่อนไขการประกวดข้อใดข้อหนึ่งจะไม่ได้รับการพิจารณาแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัล 1 ไปแล้ว หากมีการท้วงถึงการกระทำผิดกติกาเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลง การตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ประกาศผลการตัดสินคำตัดสินของผู้จัดการประกวดให้ถือเป็นที่สุดและผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาการประกวดรวมทั้งของรางวัลการประกาศผลการความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดและทราบล่วงหน้า โดยมีเงินรางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาท

ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลสามารถดูประกาศ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หรือทางเว็บไซต์ http://maehongson.m-society.go.th

เข้าร่วมสนุกถ่ายภาพด้วยกล้อง digital ขนาดไฟล์ 1-2 MB หรือขนาด 5 * 7 นิ้ว ส่งถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือส่งทาง E-mail:maehongson@m-society.go.th ต้องเป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความรัก ความสุข ความอบอุ่น เมื่อพ่อแม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ได้อยู่ด้วยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถส่งภาพประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ