กรมการพัฒนาชุมชนลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน กับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 502 ครั้ง

บ่ายวันนี้(17 มค.)นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวันดี กุญชรยาคง  จุลเจริญ   ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์  นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางสาวศันสนีย์  ทาสม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสามาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน  และหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวม 60 หน่วยงาน  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน  ที่ศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน   เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่ ปรากฏเป็นความภูมิใจของคนไทยและเป็นความชื่นชมของชาวโลกเชิดชูอัตลักษณ์ คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ  ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบสานอนุรักษ์ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงอยู่ในแผ่นดินสืบไป  อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่นอีกด้วย/

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา/ เขมทัต ภาพ
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ