พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดจองคำพระอารามหลวง จ.แม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 405 ครั้ง

           วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) ที่วัดจองคำพระอารามหลวง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อน้อมถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดจองคำพระอารามหลวง  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงอุบาสกอุบาสิกาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
           โดยการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ได้รับปัจจัยสมทบ ทั้งจากเจ้าภาพ และศรัทธาสาธุชน  โดยมียอดปัจจัยถวาย จำนวน 1,454,185.40 บาท และได้ทำการถวายพระภิกษุสามเณร และถวายเพื่อเป็นการบำรุง วัดจองคำพระอารามหลวงต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ