จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 245 ครั้ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล3 (แผนกประถมศึกษา)  นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ได้จัดทำ "โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส" เพื่อสร้างความตระหนักถึง การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ทั้งนี้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรกด้วยการตรวจเอกซเรย์เต้านม (mammogram) โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

การจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจและสอนการตรวจเต้านม  และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้บริการกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ