สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 406 ครั้ง

         นางพุฒชาด จันทรดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กล่าวว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน และรับย้ายข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

          จึงเชิญชวนผู้มีประสงค์ และมีคุณสมบัติ สามารถยื่นใบสมัครตามแบบคำขอ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-2322261 หรือ http://www.mhs๑.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มลฤดี หญ่าโก
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ