กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประเทศไทยตอนบน จะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 4-7 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 24-27 มกราคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 518 ครั้ง

       นายเชษฐา  โมสิกรัตน์  รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกลาง เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน  ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง 4-7 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิจะลดลงต่ำสุดในช่วงวันที่  24-27 มกราคม 2563 บริเวณพื้นราบภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  อากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนยอดดอยและยอดภู อากาศหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

     สำหรับกระแสลมตะวันตก  จะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชคแรงเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2653  และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน และฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชคแรง และอาจทำให้เกิดวาตภัย บริเวณ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ รักษาสุขภาพ ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ ระวังอันตรายจากอัคคีภัยในการก่อไฟให้ความอบอุ่น  และติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด  ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และเกษตรกรในพื้นที่ควรเตรียมการป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย 

      หากต้องการข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์เพิ่มเติมให้สอบถามไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2399 4114/

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว วาสนา
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ