เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการเยี่ยมช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 88 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการเยี่ยมช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 

      วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย กรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับปลัดอำเภอสบเมย  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสบเมย  องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.ด.ญ.ธัญชนก ดีเด่นธรรม อายุ 4 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 408 ม.9 บ้านห้วยน้ำใส ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  (เด็กหัวโต)

2.ด.ช.หรรษธร เฉิดฉายดาวเรือง อายุ 5 เดือน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 215 ม.8 บ้านห้วยไชยยงค์ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (เด็กหัวโต)

3.ด.ช.จิราพล คะบอย อายุ 4 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 466 ม.8 บ้านห้วยไชยยงค์ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (พัฒนาการล่าช้า พิการ เพราะขาดออกซิเจนตั้งแต่กำเนิด)

     โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมถุงยังชีพ พร้อมกับให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยให้มีความอดทนและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ