จังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ พร้อมให้การปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดความล่าช้าและกระทบต่อผ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 145 ครั้ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งเพิ่มมาตรการคุมเข้มดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ พร้อมให้การปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดความล่าช้าและกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน

 

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ได้สั่งการให้มีการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้แต่ละจังหวัด กำกับ ดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรการประกาศของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการอนุญาตให้ คนต่างด้าวบางจำพวก อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ทราบถึงแนวทางดังกล่าว

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเน้นย้ำให้ข้าราชการ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ให้เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถติดต่อประสานการปฏิบัติการได้อย่างตลอดเวลาที่มีการ work from home โดยไม่ให้มีการเกิดความล่าช้าจนกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ