จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองPM2.5

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 101 ครั้ง

 วันที่ 8 มีนาคม 64 ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4 /2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับอำเภอ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในห้วงเวลานี้เป็นช่วงของการบริหารจัดการเชื้อเพลิง(ชิงเผา) แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดจุดความร้อนเป็นจำนวนมาก ในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตรวจวัดค่า PM2.5 ซึ่งอยู่ในระดับส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อสุขภาพของประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้พิจารณาออกประกาศห้ามเผาเด็ดขาดในทุกกรณีมีผลตั้งแต่วันนี้ 8 -14 มีนาคม 2564 เพื่อให้สถานการณ์คุณภาพอากาศกลับเข้าภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์ พร้อมขอความร่วมมือช่วยกันลดการเผาทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจังหวัดได้มีการออกประกาศห้ามเผาไปแล้วนั้นหากมีการฝ่าฝืนทางจังหวัดก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนพื้นที่ที่ทำการชิงเผาไปแล้วนั้นหากยังมีไฟลุกลามอยู่จากการเผา โดยผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเพลิงการเผาไหม้ไม่ให้ลุกลามและสงบโดยเร็ว  

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ