จ.แม่ฮ่องสอน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจําปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. ที่อาคารผู้สูงอายุ วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 6 ราย และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 6 ราย ให้แก่ข้าราชการ

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สถานที่อันเหมาะสม

       ซึ่งผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อตัวเอง และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายอันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ในครั้งนี้

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รันรักษ์ ขัตติกุล
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ