จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด19 ในจังหวัด 28 ราย ทั้งหมดเป็นคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 122 ราย พบเชื้อ 28 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
          รายที่ 474 - 501 รวม 28 ราย เพศชาย 13 ราย เพศหญิง 15 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ คลัสเตอร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยเป็นนักเรียน 6 ราย พระภิกษุ/สามเณร 3 ราย และประชาชน 19 ราย ทั้งหมดเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 24 ราย รพ.แม่สะเรียง 4 ราย สาหรับผู้ป่วย ที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์ โรงเรียน สบเมยวิทยาคม จานวนทั้งสิ้น 177 ราย 
          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จานวน 501 ราย เป็นเพศชาย 249 ราย และเพศหญิง 252 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย  รักษาหายแล้ว 278 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 219 ราย รักษาอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 5 ราย รพ.แม่สะเรียง 13 ราย รพ.ปาย 10 ราย  รพ.สบเมย 41 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน รร.สบเมยวิทยาคม 46 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชนบ้านสบเมย 4 ราย และ รพ.สนาม 2 แห่งรวม 97 ราย   ส่วนอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 219 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 214 ราย ปานกลาง 5 ราย
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ