วันนี้ แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด19 ในจังหวัด 8 ราย รับจากต่างจังหวัด 3 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตสะสม 4 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า  ในวันนี้มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 205.ราย พบเชื้อ 11.ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 8 ราย และผู้ป่วยจากต่างจังหวัด 3 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          รายที่ 502 - 504 เพศชาย อายุ 27 ปี เพศหญิง อายุ 17 ปี และ 53 ปี สัญชาติไทย ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง รายที่ 502 ทำงานรับจ้างที่กรุงเทพฯ รายที่ 503 และ รายที่ 504 (แม่ ลูก) มาจาก จ.ตาก  ผู้ป่วยทั้ง 3 รายเดินทางกลับมาถึง อ.แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 ได้กักกันตัวที่ สถานกักกันโรคท้องที่ อ.แม่สะเรียง ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ครั้งที่ 1.วันที่ 6 กันยายน 2564 ผลตรวจไม่พบเชื้อ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2564 ผลพบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษารพ.แม่สะเรียง
          รายที่ 505 - 512 รวม 8 ราย เพศชาย 2 ราย เพศหญิง 6 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ  คลัสเตอร์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม โดยเป็นนักเรียน 3 ราย ข้าราชการ 1 รายและประชาชน 4 ราย ทั้งหมดเข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ วัด และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK.เป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR.ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 6 ราย รพ.แม่สะเรียง 5 ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 185 ราย
          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 512 ราย เป็นเพศชาย 252 ราย และเพศหญิง 260 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย รักษาหายแล้ว 285 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 223 ราย รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์.5.ราย รพ.แม่สะเรียง 22 ราย รพ.ปาย.10.ราย.รพ.สบเมย 40.ราย สถานที่พักกักกัน รร.สบเมยวิทยาคม 52.ราย  สถานที่พักกักกันชุมชนบ้านสบเมย 4 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 90 ราย
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ