จ.แม่ฮ่องสอน ดำเนินมาตรการควบคุมโควิด19 คลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ให้อยู่ในวงจำกัด

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง.ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster).ในโรงเรียนสบเมยวิทยาคม และพื้นที่ข้างเคียง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า นับตั้งแต่เริ่มสถานการณ์ที่พบการแพร่ระบาดจากการเปิดเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ถึง ปัจจุบัน จากจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ทั้งหมด 796 คน แยกประเมินความเสี่ยงแยกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ   กลุ่มที่1 คือกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 330 คน จัดเป็นกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยง  กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มาเรียน ในวันที่ 3 กันยายน 2564 จำนวน 466 คน จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เป็นนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักของโรงเรียน 224 คน และพักอยู่นอกโรงเรียน 242 คน ทั้งหมดได้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 49 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย และ รักษาในโรงพยาบาลสนาม 17 ราย
          นอกจากนี้ ยังได้ตรวจคัดกรองครูและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด 48 ราย และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 2 ราย รักษาอยู่ในศูนย์แยกกักโรคชุมชนโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ขณะที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงอีก 397 ราย รวมทั้งครูและบุคลากรในโรงเรียนอีก 46 ราย ซึ่งมีผลตรวจคัดกรองด้วย ชุดตรวจ ATK เป็นลบทั้งสองครั้ง นั้น ยังคงให้กักกันตนเองทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน โดยจะได้ดำเนินการตรวจอีกครั้ง ในวันที่ 17 กันยายน 2564 หากผลการตรวจเป็นลบ ก็จะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้
          สำหรับในกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในผู้ป่วยใน Cluster นี้ ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่คะตวน และ หมู่บ้านแม่สวดใหม่ ทีมควบคุมโรคอำเภอสบเมยได้ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกแล้ว 1,261 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 64) และในรายที่มีผลตรวจเป็นบวก ส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ 139 ราย ได้รับการรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขครบทุกราย ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ หรือมีอาการป่วยเพียงเล็กน้อย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ติดเชื้อตกค้างและแพร่เชื้ออยู่ในชุมชนอีก ทีมควบคุมโรคอำเภอสบเมย ยังคงออกปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้สัมผัสโรคให้มากที่สุด  ด้านการดำเนินการในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ;CI) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม วันที่ 16 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการรักษา 54 ราย เป็นครู 2 ราย นักเรียน 52 ราย เป็นนักเรียนของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม 32 ราย นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สวด 15 ราย และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ อีก 5 ราย  นอกจากจะได้รับการรักษาโรคตามแนวทางและการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ แล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเชิงบวกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนที่ป่วย เพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวลด้วย
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคใน Cluster ดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว โดยมีผู้ป่วยทั้งสิ้น 188 ราย เข้าสู่ระบวนการรักษาอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ จะได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ทั้งติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยรายใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับวัคซีนให้ครบ 100.%. โดยจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ