จ.แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม 9 ราย โดย 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อีก 3 รายพบในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 204.ราย พบเชื้อ 9.ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          รายที่ 538 - 542 และ รายที่ 546 รวม 6 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 3 ราย เป็นนักเรียน 4 ราย และประชาชน 2 ราย ผู้ป่วยทั้ง 6 ราย มีความเชื่อมโยงกับ Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนฯ และชุมชน มีผลการตรวจคัดกรอง Rapid antigen ผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR.ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่.รพ.สบเมย 5 ราย และรพ.แม่สะเรียง 1.ราย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรงจะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน.โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 213 ราย
          รายที่ 543 - 544 เพศชาย อายุ 42 ปี และเด็กเพศหญิง อายุ 1. ขวบ ผู้ป่วยทั้งสองเป็นพ่อลูก กัน อยู่หมู่บ้านในเวียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง โดยพ่อมีอาชีพค้าขาย เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 16 กันยายน 2564  มารับการตรวจรักษาที่รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid. Antigen ผลบวก ส่วนลูก Rapid. Antigen.ผลลบ ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อทั้ง 2 ราย 
          รายที่ 545 เพศชาย อายุ 32 ปี ขณะป่วยพักอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564 เดินทาง กลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หมู่บ้านแม่ตอละ อ.สบเมย เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 15 กันยายน 2564 เข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid antigen ผลบวก ส่งตรวจด้วยวิธีRT-PCR ผลพบเชื้อ
          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 18 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 546 ราย เป็นเพศชาย 270 ราย และเพศหญิง 276 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 296 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 246 ราย รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์.6.ราย รพ.แม่สะเรียง 15 ราย รพ.ปาย.12.ราย.รพ.สบเมย 30.ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน.รร.สบเมยวิทยาคม 60.ราย  ศูนย์แยกกักโรคชุมชน.บ้านสบเมย 4 ราย ศูนย์แยกกักโรคชุมชน.วัดอมราวาส 3 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 116 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ