แม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่ม 14 ราย พื้นที่ อ.แม่สะเรียงและ อ.สบเมย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 65 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด 279.ราย พบเชื้อ 14.ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          รายที่ 547 - 548 เพศหญิง อายุ 45 ปี เพศชาย 13 ปี (นักเรียน) ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย มีความเชื่อมโยงกับ Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม เข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของชุมชนและโรงเรียนฯ มีผลการตรวจคัดกรองRapid antigen ผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR.ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่.รพ.สบเมย สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรงจะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (CI). โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster.โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 215 ราย
          รายที่ 549 - 551 เพศชาย อายุ 32 ปี เพศหญิง 18 ปี และเด็กหญิง อายุ 4 เดือน ผู้ป่วยทั้งสามเป็นพ่อ แม่ ลูกกัน อยู่หมู่บ้านแม่เจ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง โดยพ่อท างานเป็นเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เริ่มมีอาการป่วยไล่เลี่ยกัน วันที่ 11-13 กันยายน 2564 ซื้อชุดตรวจ. Rapid Antigen.มาตรวจเอง ผลเป็นบวก ติดต่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อทั้ง 3 ราย
          รายที่ 552.เพศหญิง อายุ 28 ปี เป็นครู ศกร.ตชด.บ้านโกแประ ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ  อ.แม่สะเรียง เริ่มป่วยวันที่ 13 กันยายน 2564 และวันที่ 17 กันยายน 2564 เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่หมู่บ้านแม่เหาะ 
และมารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ตรวจ Rapid Antigen.ผลเป็นบวกวก ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ
         รายที่ 553 - 558 รวม 6 คน เพศชาย 3 คน เพศหญิง 3 คน ช่วงอายุระหว่าง 16-33 ปี ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ CASE MS545 ซึ่งได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ขณะป่วยพักอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง ทำงานเป็นลูกจ้างที่โรงงานน้ำแข็ง และร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลฯคัดกรอง Rapid Antigenผลบวก ส่งตรวจ RT-PCR.ผลพบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษาที่ รพ. แม่สะเรียง
          รายที่ 559.เพศชาย 27 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ขณะป่วยพักในหมู่บ้านสบหาร อ.แม่สะเรียง อาชีพรับจ้างทั่วไป เริ่มป่วยวันที่ 16 กันยายน 2564 ซื้อชุดตรวจRapid Antigen มาตรวจเอง  ผลเป็นบวก ติดต่อเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อ
          รายที่ 560.เพศหญิง 68 ปี ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านในเวียง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง เป็นผู้บริหารหน่วยงาน อบต.แห่งหนึ่ง ใน อ.แม่สะเรียง เริ่มป่วยวันที่ 16 กันยายน 2564 ซื้อชุดตรวจRapid Antigen มาตรวจเอง ผลบวก  มารับการตรวจ Rapid. Antigen ติดต่อเข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง ส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR.ผลพบเชื้อ 
          สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 560 ราย เป็นเพศชาย 276 ราย และเพศหญิง 284 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาหายแล้ว 305 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 251 ราย รักษาอยู่ ที่รพ.ศรีสังวาลย์.6.ราย รพ.แม่สะเรียง 25 ราย รพ.ปาย.11.ราย.รพ.สบเมย 32.ราย CI.รร.สบเมยวิทยาคม 60.ราย  CI บ้านสบเมย 4 ราย CI วัดอมราวาส 3 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 110 ราย
โดยอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 251 ราย ว่า เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 247.ราย ปานกลาง 1 ราย และรุนแรง 3.ราย  สำหรับการสอบสวนและควบคุมโรคผู้ป่วยรายใหม่ที่พบใน อ.แม่สะเรียง ยังอยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามผู้สัมผัสให้มาตรวจให้ครอบคลุม ครบถ้วน ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อออกไปในวงกว้างจนยากแก่การควบคุมโรค 
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ