จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง , สบเมย , แม่ลาน้อย และปาย รวม 40 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 86 ครั้ง

          วันนี้ (9 ตุลาคม 2564) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งพบผู้ป่วยโควิด19 ในจังหวัดเพิ่มอีก 61 ราย โดยพบในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย 18 ราย , อ.สบเมย 13 ราย , อ.ปาย 5 ราย และอำเภอแม่สะเรียง 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 980 ราย รักษาหายแล้ว 611 ราย รักษาตัวอยู่ 359 ราย เสียชีวิตสะสม 10 ราย
          โดยผู้ป่วยแยกรับการรักษา ดังนี้ รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 11ราย , โรงพยาบาลแม่สะเรียง 21 ราย , โรงพยาบาลสบเมย 33 ราย , โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 1 ราย , โรงพยาบาลปาย 22 ราย , โรงพยาบาลสนามอำเภอเมือง 2 แห่ง 75 ราย โรงพยาบาลสนาม อ.สบเมย จำนวน 33 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนบ้านห้วยบง 49 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนวัดศรีบุญเรือง 2 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนบ้านโพซอ-อีหลู่ 20 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนห้วยกระต่าย-ห้วยวอก 34 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนบ้านเมืองแปง 9 ราย , ศูนย์แยกกักตัวชุมชนโรงเรียนแม่ปาง-เทศบาล-แม่นาจาง  49 ราย  โดยผู้ป่วยไม่มีอาการ 328 ราย มีอาการเล็กน้อยปานกลาง 27 ราย และมีอาการรุนแรง 4 ราย

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ