ป.ป.ช.แม่ฮ่องสอน จัดประกวดแข่งขันแร็ปต้านทุจริต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

          สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในโครงการประกวดแร็ป  "MAE HONG SON RAP AGAINST CORRUPTION" ให้ผู้สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงออกถึงพลัง ความสามารถในรูปแบบการประกวดแร็ป รณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ชิงรางวัลสูงสุด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา แต่ต้องเป็นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือทีมๆละไม่เกิน 2 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 2 รอบ ประกอบด้วย รอบคัดเลือก (Audition Round) ให้ผู้แข่งขัน ส่งคลิปตัวอย่างผลงาน ที่อัพหลดขึ้นบนยูทูปของตนเอง แล้วนำลิงค์ไปกรอกในระบบรับสมัคร ฯ โดยผลงาน (Rhyme) ต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ  “การรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน นำเสนอได้ทุกรูปแบบ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
          จากนั้น คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก ที่มีผลคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ทาง www.facebook.com/RapAgainstCorruption2021 เพื่อแข่งขัน ในรอบที่สอง รอบชิงชนะเลิศ (Final Round) โดยผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก ต้องมารายงานตัว เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 - 18.30 น. ณ หอประชุม "บุญชู ตรีทอง" โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 
ผู้สนใจสามารถสอบถาม ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RapAgainstCorruption2021 หรือ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ชประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 053-611-786 ,  06-1795-6428 หรือ  08-3362-1118 ในวันและเวลาราชการ
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ