จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม 11 พฤศจิกายนนี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 80 ครั้ง

         วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานเทศกาลดอกบัวตองบาน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสรุปความพร้อมก่อนเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ
         โดยที่ประชุมได้สรุปผลการเตรียมงาน ประกอบด้วย ความพร้อมด้านสถานที่ ทั้งสถานที่ ณ จุดเปิดงาน สถานที่กางเต้น สถานที่จอดรถซึ่งกว้างขวางสามารถรองรับรถของผู้เข้าเที่ยวชมได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการบริการห้องสุขา แสงส่องสว่างอย่างเพียงพอ และการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าเที่ยวชม รวมถึงจุดจำหน่ายสินค้าโอท็อปของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการสินค้ามีรายได้ ขณะที่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ได้กำหนดจุดคัดกรอง ณ จุดตรวจต้นทางบริเวณสามแยกแม่อูคอ ซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศ และคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน อย่างเคร่งครัด โดยผู้เดินทางเข้ามาต้องสแกนคิวอาร์โค๊ด สวัสดีแม่ฮ่องสอน หรือบันทึกภาพบัตรประจำตัวประชาชน  สำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 23 จังหวัดควบคุมสูงสุด ต้องแสดงผลการฉีควัคซีนตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข หรือผลตรวจโควิด19 ด้วยวิธี ATK หรือวิธี RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง  หากไม่มีต้องเข้ารับการตรวจ ATK ณ สถานที่ตามที่ ด่านกำหนด  โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดการเปิดพิธีงานเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ทุ่งบัวตอง บนดอยแม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ