สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำชุดกันหนาวพระราชทาน ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 235 ครั้ง

          วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.00น. ที่ บ้านห้วยห้อม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ บ้านห้วยห้อม ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นาย สังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
          สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อจะได้พระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที และตรงตามความต้องการ ซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากสภาวะอากาศหนาวเย็นได้อย่างแท้จริง  สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวเบื้องต้น อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
          โอกาสนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำชุดกันหนาวพระราชทาน มามอบให้ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางกริเซอร์ ใฝ่ฝากจำรัส อายุ 67 ปี มีโรคประจำตัว ได้แก่ ลิ้นหัวใจรั่ว, ความดัน, ไขมันในเลือด
2. นายพะหละพอ วเนจร อายุ 69 ปี มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคกระเพาะ, ความดัน, เบาหวาน
3. นางเปล่ปี เครือคีรี่ อายุ 69 ปี มีโรคประจำตัว ได้แก่ กระดูกเสื่อม, เบาหวาน
          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่จะมีอากาศหนาวจัด จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวของราษฎรกลุ่มเปราะบางของแม่ฮ่องสอน มีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 123,656 ผืนขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ได้รับ ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 2,286 ผืน ยังคงมีความต้องการเครื่องกันหนาว จำนวน 47,554 ผืน พสกนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุพาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่พระราชทานความเมตตาและความช่วยเหลือต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหาที่สุดมิได้
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ