ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย มอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หน่วยงานระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 131 ครั้ง

          วันนี้ (18 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และติดความการปฏิบัติราชการ ในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของทำงานของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชน ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย โดยมี ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ  
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ประการสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในที่สุด  อีกทั้งในระยะนี้ต้องขอความร่วมมือหน่วยงานทุกระดับเร่งรณรงค์ให้ประชาชน ในพื้นที่ให้มีความเข้าใจและสมัครใจเข้ารับการวัคซีนป้องกันโควิด19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  ขณะที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจให้ประชาชนร่วมมือกับมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
          โดยความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนในพื้นที่ จะเกี่ยวข้องกับสิทธิในที่ดินทำกินเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร ความต้องการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปัญหาด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ