จับ 3 ร้านอาหาร สถานประกอบการ พื้นที่ตำบลสุเทพ ฝ่าฝืนเปิดให้ดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หลัง 3 ทุ่ม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 74 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจการเปิดร้านอาหาร สถานประกอบการ พบมี 3 ร้าน ในพื้นที่ตำบลสุเทพ ฝ่าฝืนเปิดให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน หลัง 3 ทุ่ม ซ้ำยังจัดกิจกรรมสังสรรค์ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 23:00 น. เป็นต้นไป นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้ ว่าที่ร้อยตรีเดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นำโดย นายมิตร ใจบุญตระกูล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม ซึ่งกำหนดให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้ตามเวลาปกติ และอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID -Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น  12 แห่ง 

โดยพบว่า มีร้านอาหาร สถานประกอบการ จำนวน 9 แห่ง ที่ไม่กระทำความผิด จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ ร้านสุขใจ คาเฟ่, ร้านToo nice Nimman, ร้าน Sopa Cafe, ร้าน Living Machine Bar, ร้านเปิง คาเฟ่, ร้าน Porjai Bar, ร้าน Madomma, ร้านShade of Moon Light และ ร้าน Aqua Rooftop Bar and resturant 

ส่วนร้านอาหาร สถานประกอบการ อีก 3 แห่ง ตรวจพบการกระทำความผิด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพทั้งหมด ได้แก่ ร้านTotolo ซอย 5 ถนนนิมมานเหมินท์, ร้าน Okada Iyazaka ซอย 9 ถนนนิมมานเหมินท์ และร้าน Red Room ถนนห้วยแก้วโดยทั้ง 3 แห่ง มีพฤติกรรมเปิดให้บริการและยินยอมให้มีการนั่งบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ภายหลังเวลา 21.00 น. ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมในลักษณะสังสรรค์ภายในร้านหลังปิดทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมผู้ประกอบการ จำนวน 3 ราย ข้อหา “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่  9/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุม และนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ