องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 116 ครั้ง

          วันที่ 19 มกราคม 2565  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม  และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ  เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการปายสองแง่ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวม 80 ชุด ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7  กองร้อยทหารราบที่ 723 หมวดตำรวจตระเวนชายแดน 3361 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในการนี้ องคมนตรี ได้รับฟังสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาให้แก่พื้นที่แห่งนี้
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ