จัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 278 ครั้ง

          นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวและเจ้าหน้าที่งานตรวจ ลงพื้นที่ ณ ไซต์งานก่อสร้าง หลังโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่จังหวัดลำพูน กับสถานประกอบการ ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 86/2564 กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)

          จากการตรวจสอบพบสถานประกอบการ 1 แห่ง กระทำความผิด ข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ 86/2564 ที่ออกตามความ มาตรา 34(1) มีโทษปรับไม่ไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดจะดำเนินการร้องทุกข์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
ผู้เรียบเรียง : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ