ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม สถานการณ์ปัญหาราคา การจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 22 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 109 ครั้ง

          วันนี้ (22 ม.ค. 2565) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน พาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมลงพื้นที่ ตรวจติดตามสถานการณ์ปัญหาราคา การจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค ในตลาดสายหยุด และร้านค้าปลีก-ค้าส่งเนื้อสัตว์ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาราคา สินค้าอุปโภคบริโภค ที่ส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน โดยจากการสำรวจพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะเนื้อหมู ที่มีราคาสูงขึ้นกว่าเท่าตัว แต่ยอดขายลดลงเนื่องจากราคาเนื้อหมูที่สูง ประชาชนจึงหันไปบริโภคเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแทน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ปัญหาราคาการจำหน่ายสินค้าบริโภคและอุปโภค โดยเฉพาะเนื้อหมู ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมา ต่างได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการตรวจสอบ พบว่าสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลไกการตลาด และปริมาณสินค้ายังคงมีเพียงพอ ต่อการอุปโภคบริโภค ไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด โดยได้แนะนำให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน และขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึง หรือลดราคาสินค้าที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชน
          ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กจร.) ได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด โดยปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ