อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยม สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อสหกรณ์การเกษตร คทช. และศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ การผลิตถั่วคั่วชุมชนผาบ่อง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 164 ครั้ง

          วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเนื้อสมาชิกสหกรณ์การเกษตร คทช.แม่ปายฝั่งซ้าย จำกัด บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกจำนาน 26 ราย แพะพันธุ์เนื้อ จำนวน 24 ตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการดูแลและปัจจัยการผลิตภายใต้คณะทำงานการส่งเสริมอาชีพและการตลาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก ให้กินดีอยู่ดี

          จากนั้น เวลา 14.45 น. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วคั่วชุมชนบ้านผาบ่อง (วิสาหกิจชุมชนถั่วสายฟ้าบ้านผาบ่อง) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายสอง เจ้าของร้านถั่วสายฟ้า ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกถั่วต่างๆ อาทิ ถั่วลายเสือ ถั่วดาวอินคา เป็นต้น และร้านเน้นการรับซื้อวัตถุดิบที่ปลูกในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปางมะผ้า ซึ่งจะนำมาแปรรูปด้วยการคั่วกับเกลือตามสูตรแบบชาวไทยใหญ่โบราณ ทำให้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ