ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงาน "ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน"ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 241 ครั้ง

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดกิจกรรมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ครูบาผาผ่า ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วย น้ำมันพืช ไข่ไก่(เบอร์ 2) น้ำตาทราย ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และผงซักฟอก จำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ