บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประกวดราคาการจัดซื้อที่ดิน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 มี.ค. 2563
  • รับชม : 228 ครั้ง

  สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง โดยยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขรายละเอียด  ข้อกำหนดต่างๆ ที่ ไปรษณีย์ไทยกำหนด  สอบถามรายละเอียดการเสนอราคาที่ดิน ตั้งแต่ บัดนี้ – 2 เมษายน 2563 ในวันราชการ ตั้งแต่ เวลา 09:00 น.- 16.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-275241 ต่อ 5245 ทุกวันในเวลาทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ