สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน,ครุภัณฑ์โฆษณา,ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2563
  • รับชม : 173 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 

มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการดังนี้

1.ครุภัณฑ์สำนักงาน

2.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ