สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ชุด

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563
  • รับชม : 166 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ชุด  โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หากท่านสนใจขอรับเอกสาร ระหว่างวันที่ 24-30 กันยายน 2563 ก่อนการเสนอราคา โดยดาวโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์และยื่นข้อเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30น.-16.30น.

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ