ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2563
  • รับชม : 108 ครั้ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15
,000 บาท
ผู้มีประสงค์จะสมัคร และมีคุณสมบัติ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝ่ายความมั่นคง (ศอ.ปส.จ.มส.) ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังใหม่) ชั้น 3 สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5361-4436 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ