สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ต.ค. 2563
  • รับชม : 184 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

จึงเชิญชวนผู้มีประสงค์ และมีคุณสมบัติ สามารถยื่นใบสมัครตามแบบคำขอ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ระหว่างวันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 098-2322261 หรือ http://www.mhs๑.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ