สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ย. 2563
  • รับชม : 110 ครั้ง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มทีตามแนวประชารัฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน วุฒิปริญาญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ
ณ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ