การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2563/64

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 พ.ย. 2563
  • รับชม : 172 ครั้ง

           สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอประชาสัมพันธ์โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2563/64 ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกข้าวปีการผลิต 2563/64

              ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการค้าข้าวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะสมัคร หรือมีคุณสมบัติ สามารถยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการเป็นลูกค้า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 611701

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ