สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์การเกษตร

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
  • รับชม : 138 ครั้ง

  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์การเกษตร ซึ่งมีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 4 รายการกำหนดการยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 11.00 น.และจะมีการเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เลขที่ 37 ถนนปางล้อนิคมตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ