สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563 /64 รอบที่ 1 งวดที่ 4

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 269 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563 /64 รอบที่ 1 งวดที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ