โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 281 ครั้ง

 โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ด้วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปจำนวน 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งพนักงานซักฟอกและตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน เอกสารแนบ ตามกำหนดการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ