กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 258 ครั้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา หรือมัธยมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถรับแบบเสนอผลงานที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือดาวน์โหลดแบบเสนอผลงานทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th และส่งแบบเสนอผลงานภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถส่งไฟล์กลับมาในรูปแบบ MS Word / PDF ได้ที่ education2061@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1409, 1410 โทรสาร 0 2645 2958 ตามวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ