น่านออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ อำเภอนาน้อย

  • ภาพจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.พ. 2563
  • รับชม : 346 ครั้ง

ที่สนามโรงเรียนบ้านเปา ต.น้ำตก อ.นาน้อย จังหวัดน่าน จัดงานเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้เข้ามารับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกและรวดเร็ว และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร กิจกรรมภายในงานมีหลากหลายกิจกรรม โดยเน้นการให้บริการที่เข้าถึง สะดวก รวดเร็ว ต่อประชาชนผู้มารับบริการ อาทิ การมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งให้กับราษฎรผู้สูงอายุ และมีฐานะที่ยากจน การให้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ การมอบแว่นตาสำหรับใช้อ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุฟรี การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายฟรี การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน ส.ป.ก. การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การให้บริการตรวจสุขภาพประชาชน การให้บริการทางการแพทย์จากหน่วยแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด และสินค้าโอทอป การให้บริการตัดผมฟรี การมอบพันธุ์ปลา การมอบพันธุ์กล้าไม้ เป็นต้น โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีนายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ