จังหวัดน่าน จัดงานวันครู ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 715 ครั้ง

         จังหวัดน่าน โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอเมืองน่าน จัดงานวันครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 64 “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

 

         วันนี้ (16 มกราคม 2563) ที่หอประชุมอาคาร 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันครู ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ทรงวุฒิ เข้าร่วมงาน ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอเมืองน่าน ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม  ซึ่งการจัดงานวันครูในปี พ.ศ.2563 นับเป็นครั้งที่ 64 คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ได้กำหนดแก่นสาระของการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ว่า “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย”

       ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 64 รูป และการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมีพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การกล่าวคำปฏิญาณตน “จักบำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี  ให้สมกับได้ชื่อว่า “ครู” พร้อมทั้งได้มีการมอบ โล่รางวัลและเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สอนดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของทุกสังกัด อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ