จังหวัดน่าน จัดงานแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 742 ครั้ง

          จังหวัดน่าน และเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 7 –16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ โดยมีนายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

          สำหรับการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ จัดการแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ  พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และจัดหารายได้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงานของเหล่ากาชาดจังหวัดน่านและกิ่งกาชาดอำเภอ กิจกรรมการจัดหารายได้ต่างๆ และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดน่าน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมของดีเมืองน่านและการประกวดของดีเมืองน่าน  ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกวดร้านนิทรรศการของอำเภอและหน่วยงาน ประกวดธิดาดอย และการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่า ประกวดนางสาวน่าน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล

          ซึ่งในปีนี้ จังหวัดน่านได้มีการจัดให้มีออกสลากกาชาดการกุศล จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 จำนวน 200,000 ฉบับๆละ 30 บาท โดยมีรางวัลสลากการกุศลฯ รางวัลที่ 1 รถยนต์กระบะ (แค็ป) จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต์เก๋ง จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 15 รางวัล รางวัลที่ 6 ทีวีจอแบน 32 นิ้ว จำนวน 10 รางวัล และรางวัลเลขท้ายสามตัว พัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 200 รางวัล ทั้งนี้จะมีการออกรางวัลสลากการกุศลในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 22.00 น. ณ บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
                                                                   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ