จังหวัดน่าน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 258 ครั้ง

       ที่ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์และฟังพระธรรมเทศนาฯ เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ซึ่งในครั้งนี้ได้กราบอารธนาครูบาน้อย ญาณวิไชยภิกขุ วัดถ้ำเชตะวัน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน มาแสดงพระธรรมเทศนาฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรทั้งในส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

      ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรภาครัฐจังหวัดน่าน ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ รวมทั้งมีขวัญกําลังใจที่ดี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่นและประชาชน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ