7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 2 คน บาดเจ็บ 30 คน เกิดอุบัติเหตุสูงสุดที่อำเภอเวียงสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านย้ำให้เอาผิดกับผู้ปกครองปล่อ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 15 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 173 ครั้ง

        นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน  7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 4 วัน จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 2 คน บาดเจ็บ 30 คน เกิดอุบัติเหตุสูงสุดที่อำเภอเวียงสา   อำเภอเมืองน่าน  อำเภอท่าวังผา  อ.เชียงกลาง อ.ปัว ตามลำดับ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาสุราขับรถ รองลงมาคือ ขับรถเร็วเกินกำหนดและตัดหน้ากระชั้นชิด    รถจักรยานยนต์ยังคงเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 97 เกิดในทางตรงมากที่สุด รองลงมาเกิดในทางโค้ง อุบัติเหตุเกิดบนถนน อบต.ในหมู่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือถนนกรมทางหลวง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เน้นย้ำให้ดำเนินคดีกับพ่อแม่ที่ปล่อยให้บุตรหลานอายุไม่ถึง 18 ปีขับขี่รถหากเกิดอุบัติเหตุจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดทุกราย เช่นเดียวกับกรณีเมาแล้วขับจะดำเนินคดีทุกราย โดยขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยดูแล ห้ามคนเมาขับรถ  ซึ่งด่านชุมชนมีบทบาทสำคัญ นอกจากช่วยลดอุบัติเหตุแล้วยังช่วยลดการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้  ขอให้ทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตาสอดส่อง  ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุด หลายคนถือโอกาสลาเพิ่ม เพื่อหยุดยาว ยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อีก ต้องห้ามไม่ให้คนเมาสุราออกมาขับรถ ซึ่งด่านชุมชนจะช่วยได้มาก  ขอให้นายอำเภอไปกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนให้ดูและลูกหลาน ไม่ให้รวมกลุ่มดื่มสุราตามชุมชน ซึ่งจะเป็นสาเหตสำคัญของอุบัติเหตุและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้มี 3 อำเภอที่ยังไม่มีอุบัติเหตุคืออำเภอบ้านหลวง อ.นาหมื่น และ  อ.เฉลิมพระเกียรติ
ด้านขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดรถโดยสารบริการส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวกลับอย่างเพียงพอ มีผู้ใช้บริการร้อยละ 40 ของจำนวนที่นั่ง โดยจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด  ทั้งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป (16 เม.ย.64) งดให้บริการอบรมใบขับขี่และขอใบขับขี่ใหม่  ยกเว้นใบขับขี่ที่ขาดอายุ (ตั้งแต่ 10 เม.ย.ถึง 30 มิ.ย.64) โดยจะประสานแจ้งไปยังตำรวจให้ทราบด้วย ทั้งนี้ขอให้ประชาชน อบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะใช้เวลาอบรมประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ