น่าน ซ้อมแผนขั้นตอนการใช้รพ.สนาม ก่อนเปิดใช้จริง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 346 ครั้ง

       ที่อาคารยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มณฑลทหารบกที่ 38 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดน่าน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกซ้อมแผนการ และขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 ซึ่งเตรียมจะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามเร็ว ๆ นี้ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อมในการฝึกซ้อมดังกล่าว
      โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า วันนี้เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติการจริงของโรงพยาบาลสนาม โดยซักซ้อมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสนาม การดำเนินการของทีมต่าง ๆ ในการให้บริการผู้ป่วย  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน การซักซ้อมความเข้าใจ การดูแลผู้ป่วย การให้คำแนะนำ และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ขณะอยู่ในโรงพยาบาลสนาม  ซึ่งเป็นการสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่พยาบาล  บุคลากรทางการแพทย์  และตำรวจ ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
      โดยโรงพยาบาลสนาม จะไม่อนุญาตให้ญาติ หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไป ในพื้นที่ สถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยเด็ดขาด ทั้งนี้กรณีญาติผู้ป่วย ต้องการส่งอาหาร สามารถส่งได้ โดยฝากไว้ได้บริเวณหน้าประตู ตามเวลาการเข้าไปให้บริการส่งอาหารของรถบริการขนส่งอาหาร ซึ่งจะนำเข้าไปส่งให้ตามรอบอาหารซึ่งมีวันละ 3 รอบ 
       ทั้งนี้หลังจากดำเนินการซักซ้อมแล้วเสร็จ ได้หารือปรับขั้นตอนบางขั้นตอน ให้มีระยะเวลาน้อยลง ลดการสัมผัสผู้ป่วย ลดเวลาในการอธิบายในบางขั้นตอน โดยจะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประกอบ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายขึ้น และใช้เวลาน้อยลง โดยจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ก่อนจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลสนาม และสื่อประชาสัมพันธ์จุดให้บริการ ณ บริเวณโรงพยาบาลสนาม ซึ่งในภาพรวมการฝึกซ้อมในวันนี้ เรียบร้อยดี หากคืนนี้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนไม่มาก โรงพยาบาลหลัก ยังคงสามารถรองรับผู้ป่วยได้อยู่ แต่หากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลสนามก็สามารถเปิดในวันพรุ่งนี้ได้ทันที


                                                                       
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ