พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่ 20

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 149 ครั้ง

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2564) ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน  ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดน่าน  โดยมี นายนิวัฒน์  งามธุระ รองผู้ว่าราชการจงหวัดน่าน  เป็นผู้อัญเชิญอาหารเพล พระราชทาน นำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา โดยมีพระครูสุวรรณเจติยานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างค้ำวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในร่วมพิธี  ซึ่งในวันนี้  ได้จัดถวายอาหารเพล ซึ่งเป็นอาหารกล่องสำเร็จรูป ข้าวปลาสามรส ไส้กรอกทอด ซึ่งได้จัดถวายอาหารเพลแก่ สามเณรนักเรียน  ที่ศึกษาอยู่ ตั้งแต่ ระดับ ชั้น ม.1 -  ม.6  แบบ กินนอน  ซึ่งจำพรรษาอยู่  ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง  จำนวน  268 รูป  

                 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานหารเพล  ถวายแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านทุกวัน  ไปจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จะคลี่คลายลง จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ซึ่งสามเณรนักเรียน  และพสกนิกรชาวจังหวัดน่านทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  จนหาที่สุดมิได้  ที่ทรงพระราชทานอาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
ผู้เรียบเรียง : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ